ขั้นตอนการซื้อประกันภัยง่ายๆ กับไทยไพบูลย์

ปัจจุบันในวงการธุรกิจต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลจากสิ่งที่เรียกว่า Digital Transformation ทำให้บริษัทเก่าแก่หลายแห่งปรับตัวตามกันไปขนานใหญ่ หนึ่งในนั้นคือธุรกิจประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจประกันเก่าแก่เคียงคู่คนไทยมายาวนานอย่างธุรกิจในเครือ “ไทยประกันชีวิต”  ไทยไพบูลย์ประกันภัย คือใคร? ไทยไพบูลย์ประกันภัย เป็นหนึ่งในเครือไทยประกันชีวิตเช่นเดียวกัน ซึ่งให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุ สุขภาพ รถยนต์ ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ปรับตัวไปสู่โลกออนไลน์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า จากกรณีของไทยไพบูลย์นั้นพัฒนาผลิตภัณฑืเพื่อตอบโจทย์เราคนไทยในโลกออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด ในปี 2560 ได้พัฒนาโมบายแอพเพื่อเป็นเครื่องมือขายสำหรับตัวแทนผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตชื่อ “TPB D-Smart นอกจากนี้ไทยไพบูลย์ประกันภัย ได้แนะนำให้ซื้อประกันด้วยขั้นตอนแนะนำง่ายๆ ดังนี้ครับ ขั้นตอนการซื้อประกันภัยออนไลน์ เลือกแผนประกันภัยที่ต้องการ แล้วให้ข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณเบี้ย ขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องพิจารณาและเปรียบเทียบความคุ้มค่ามาแล้ว  จึงต้องศึกษาข้อเสนอความคุ้มครองให้เข้าใจก่อน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2246 9635 ต่อ 5201 ในวันและเวลาทำการ กรอกข้อมูลใบคำขอเอาประกันให้ถูกต้องและครบถ้วน ( * เป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็น) กรณีเป็นประกันประเภทบังคับอย่าง พ.ร.บ. วันเริ่มคุ้มครอง  อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน นับจากวันทำรายการ ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต วีซ่า […]

Onestream consolidation and Planning and forecasting solution- A secret for astounding results

Onestream consolidation consistently new EPM resolutions created to solve complex financial reporting tasks and consolidation, planning procedure, budgeting, content quality and guided workflow responsibilities. They have come to start to offer one with generation because of the specialization. They will hold no secret for the people and it will be safe to say that they […]

Business Partnership: Proceed With Caution

Is a business partnership the right fit? In my aspiration to become an entrepreneur I made a conscious effort to learn about entrepreneurship. Aware of the various types of business structures, in my planning for entrepreneurship I contemplated a partnership. Fortunately, being a student of a masters in entrepreneurship program and from friends who are […]